29/08/2019 איגרת להורים לפתיחת שנה

להורי כתות י"א - מחזור ל"ו, שלום וברכה

 

איגרת לפתיחת שנת הלימודים הבעל"ט

א - ל - ו - ל  - זוכים אנו השנה להתחיל את שנת הלימודים ב-א' באלול.  אלו ימים שיש בהם מעלה מיוחדת של קרבת ה' אלינו ומתוך כך התעוררות של רצון לקרבת ה' שלנו אליו בבחינת "אני לדודי ודודי לי". אנו מכירים במעבר החד של הבנים מהחופש הגדול ללמידה ויותר מכך מ"אוגוסט" ל"אלול".

אנו משתדלים לבנות לבנים סולם מאמצים מודרג ומותאם שיאפשר לכולם להתחיל את השנה ברגל ימין מתוך התעלות וצמיחה ובאוירה שמחה ונינוחה.

במהלך חודש אלול נקיים סמנריון של "מסע אל עצמי" – לברור הרצון העצמי שלנו אל מול רצונות אחרים, העמקה בהכרת כוחות הנפש שלנו ומגש עם עומק מושג התשובה המשיב אותנו לעצמנו וזהו הדבר המשמח ביותר.

בשעורי אמונה בבוקר נלמד ספר "אמונה וגאולה"- דרכו נעלה נושאים וסוגיות באמונה שרלוונטים ומשמעותיים לבנים.                                                                                                                         

בשיעורי גמרא נלמד מסכת בבא קמא - שעורי הגמרא יתחלקו השנה להקבצות, על מנת לדייק לכל תלמיד את המסלול התאים לו ביותר.

ערבוב הכתות – כידוע לכם החלטנו לערבב את כתות הלימוד. השתדלנו לדאוג לכיתה מתאימה לכל תלמיד ותלמיד. יש תלמידים שמן הסתם יתקשו בהתחלה עם השינוי. אני רואה את תפקידנו כמבוגרים לעזור להם לגלות כוחות שנותנים הזדמנות ואפשרות לשינוי ואני מאמין שבסופו של דבר רובם ככולם יהיו מרוצים.

 

לימודים לקראת בגרויות – בשביעית העומס הלימודי גובר מעט והלימודים מוכוונים גם להצלחה בבחינות הבגרות הרבות שמתקיימות בשנה זו. אנו מאמינים בבנים שיעמדו במשימות הלימודיות על הצד הטוב ביותר. אנחנו כל הזמן נמצאים כאן כדי לעזור לכל תלמיד, בכל קושי. במידה ואתם מתוודעים לקושי כלשהו  נשמח שתיידעו אותנו בהקדם ונוכל לחשוב במשותף על עזרה ופתרון.

 

הבגרות האישיותית – דווקא בשל מבחני הבגרות ובשל כניסתם של הבנים לשכבה הבוגרת של הישיבה או מדגישים שהצלחה במבחני הבגרות הלימודית חשובה מאד אבל הרבה יותר מכך חשובה הבגרות האישיותית, בניית העולם האישי, ביראת שמים, במידות טובות, בכנות, בעצמאות, בלקיחת אחריות ועוד.

בשל ציפייה זו להתנהגות בוגרת ואחראית של הבנים אנו דורשים עמידה בכללי הישיבה. ועל כן חשוב לי לחדד ולהזכיר שוב מספר נהלים:

  • אין יציאה משטח חספין ללא אישור המחנך+אישור הורים!!
  • חל איסור מוחלט על כניסה למאגר המים הנמצא בסמוך לישיבה.
  • לכל בעלי הפלאפונים החכמים , אנו דורשים סינון של נטספארק או רימון.

 

צוות – בצוות הפנימיה ממשיכה איתנו קרולינה יצ'ה אם הבית וכן המדריך נתנאל פנש. מצטרפים אלהם שני מדריכים: עידן איבגי ונריה בירנבאום.   

מבחינת צוות הר"מים - ימשיך איתנו הרב אסף שמילה ויצטרף אלינו הרב יונתן קראוס. אני בעז"ה אחנך כיתה ואמשיך לרכז את השיכבה. אשמח לעזור בכל בעיה.

בהזדמנות זו אני שב ומדגיש את החשיבות הרבה שאנו רואים שותפות ותקשורת תדירה בין ההורים לצוות. נשמח שתעדכנו אותנו בכל דבר שיכול לתת לנו תמונה נכונה יותר על הבן.

שתהיה בעז"ה שנה טובה ופוריה

הרב שמואל וגליין וצוות השכבה

(קרא עוד...) מצגת/pdf

accessibility