אודותחטיבת בינייםחטיבה עליונהמקצועות ותכניםגלריותאירועים ופעילויותמנהלהצור קשר

הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים לתלמידי פנימיה שלא מחוזקים בעליית הנוער.

 

 

 

 

בס"ד, ז' אדר תשע"ט

14 במרץ 2019

 

לכבוד

הורי התלמידים

שלום רב,

הנדון: הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים לתלמידים לא מחוזקים.

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים.

המלגות ניתנות על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך ומיועדות לתלמידים פנימיה שאינם מוחזקים בעליית הנוער.

גובה המלגה לתלמיד הוא בין  700 – 1,500 ₪.

מצ"ב טופס בקשה לקבלת המלגה.

הורים המעוניינים להגיש בקשה יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את המסמכים הנדרשים.

את הבקשה בצירוף המסמכים, יש לשלוח למזכירות הישיבה עד תאריך י"ז אדר ב' תשע"ט (24/3/19). (ניתן לשלוח בדואר, פקס או מייל).

בברכה

הרב חיים איזנטל

ראש הישיבה

 

accessibility