אודותחטיבת בינייםחטיבה עליונהמקצועות ותכניםגלריותאירועים ופעילויותמנהלהצור קשר

הודעה על הקצאת מילגות לתלמידים

 

בס"ד, ב' חשון תשע"ט

11 באוקטובר 2018

לכבוד

הורי התלמידים

שלום רב,

הנדון: הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים לתלמידים.

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים.

המלגות ניתנות על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

גובה המלגה לתלמיד הוא בין  400 – 800 ₪.

מצ"ב טופס בקשה לקבלת המלגה.

הורים המעוניינים להגיש בקשה יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את המסמכים הנדרשים.

ניתן גם להגיש בקשה עבור תלמיד המוחזק על ידי עליית הנוער.

את הבקשה יש לשלוח למזכירות הישיבה עד תאריך כ"ב חשון תשע"ט (31/10/18). (ניתן לשלוח בדואר, פקס או מייל).

בברכה

הרב חיים איזנטל

ראש הישיבה

 

accessibility