הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

מירוץ ישיבה תיכונית חספין
ביום רביעי האחרון ב‘ בניסן קיימנו מרוץ שליחים ישיבתי ממרגלות החרמון לחספין. תחילתו של המרוץ בתוככי החורף, שם הסברנו את הרעיון של המרוץ
איגרת ראש הישיבה הרב מוטי פרנקו-חודש ניסן
כפי שרמז הרב קוק בפתגמו ישנה התאמה בין המתרחש בטבע למתרחש באומה ובלבבות.
סיכום הטיול השנתי - מחזור כט
לטיול השנתי יצאנו/ ועם ציפיות גבוהות הגענו / עכשיו אנחנו על הר צפחות / ונראה שיצא לא פחות!
הודעות המזכירות

הישיבה התיכונית