הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

איגרת ראש הישיבה להורים לשנה הבאה- תשעה
בעת הזאת חשוב לנו מאד המפגש והשיח עם התלמידים,ולכן אני מבקש מכם ההורים לעודד אותם להגיע לישיבה בשבת הקרובה- שבת מסעי.
בית הישיבה התיכונית חספין משתתף באבלם של שני בוגריה
איגרת מנהל התיכון להורים - סיכום שנת הלימודים בתיכון
בצל האירועים הקשים בדרום, ומתוך תפילה גדולה להצלחת חיילינו במשימותיהם, אנו מסכמים את השנה.
הודעות המזכירות

הישיבה התיכונית