הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

ברכות לבוגרי הישיבה אביחי שגיא ממחזור יט' ואורי ניסים ממחזור כ' שקבלו צל"ש במבצע צוק איתן
מידע ורישום לקראת ט' תשעו
לנרשמים לכתה ט‘ תשע"ו - פעלו עפ"י ההנחיות
מערכת התגבורים הישיבה
מידע לתגבורים הניתנים בישיבה בשנה זו