הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

מגמת ערבית בשנת הלימודים תשעו
בשנה"ל הקרובה נפתח מגמה לשפה הערבית.
פרויקט עידוד קריאה בכתות ט
השבוע התקיים בספריה אירוע מרגש ומיוחד- קו הסיום של מיזם עידוד הקריאה
גבריאל בן ארוש בוגר מחזור כז - מצטיין נשיא ליום העצמאות ה - 67 של מדינת ישראל