הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

אירוח משפחות מהרובע המוסלמי בירושלים לשבת
בשבת פרשת "וירא" התארחו בישיבה משפחות תושבי הרובע המוסלמי בירושלים.
מפגש הורים לקראת כיתה ט' שנת הלימודים תשעז
יום שלישי י"ט כסלו תשעו, 1 בדצמבר 2015
איגרת ראש הישיבה הרב מוטי פרנקו - להורים