הישיבה התיכונית חיספין

ישיבת חספין אשר ברמת הגולן נהנית מחינו של חבל ארץ יפהפה זה אשר יש בו פיסות נוף מגוונות ומיוחדות המשרות מאווירתן על הישיבה. הישיבה משרתת את הצבור הדתי לאומי בגולן ובכל רחבי הארץ. הצבור הזה, אף הוא מורכב ואינו מקשה אחת, מקורותיו מגוונים ורבים: תנועת תורה עם דרך ארץ הדוגלת בשילוב חכמת העולם עם התורה, תנועת תורה ועבודה, המורכבות של משולש העקרונות: עם, תורה וארץ, הערכת היחיד יחד עם דבקות באידיאולוגיות גדולות, 

כל אלה  - אנחנו, זהו הציבור שלנו – זו ישיבת חיספין.

 

בית הישיבה התיכונית חספין משתתף באבלו של בוגר מחזור יח' יאיר אריאל
פתיחת חוגי פנימיה בישיבה
חזרנו מחופשת החגים עם בוא החורף ואני שמח לבשר על פתיחת עונת החוגים בפנימייה
מכתב מהיועצים להורים לפתיחת שנת הלימודים
חופשת הקיץ עומדת להסתיים. האם הייתה זו חופשה? קיץ לא פשוט עובר על כולנו.